Individuele coaching

Bij individuele coaching staat het individu en zijn persoonlijk functioneren centraal. Werkervaring, kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelingsmogelijkheden worden met ondersteuning van een professionele coach en gedegen instrumenten in kaart gebracht. Afhankelijk van de uitkomsten wordt de deelnemer ondersteund bij het realiseren van persoonlijke leerdoelen. Ook hierin staat onze praktische en realistische benadering centraal.

De coachingsvraag wordt afgestemd met de deelnemer en de opdrachtgever. De resultaten worden na afloop met de betrokkenen geëvalueerd. Hieronder schetsen wij de meest voorkomende coachingstrajecten.

Individuele coaching is veelal gericht op het verbeteren van elementen in het functioneren. Voorbeelden zijn assertiviteit, flexibiliteit, werkhouding en communicatieve vaardigheden. Door middel van een gedegen analyse krijgt de deelnemer inzicht in zijn eigen ontwikkelpunten en kan hij deze vertalen naar het eigen functioneren. De coach reikt concrete handvatten aan om dit functioneren te verbeteren. Hierin staan eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de deelnemer centraal.

CMC BV
Saal van Zwanenbergweg 11
5026 RM Tilburg

M: 06 512 552 30
T: 013 631 63 12
E: info@cmc-consult.nl
I: www.cmc-consult.nl