Assessment

Voor individuele medewerkers verzorgen wij assessment programma's, gericht op selectie en/of ontwikkeling. De vraagstelling wordt voorafgaand aan het assessmentprogramma persoonlijk door de uitvoerend psycholoog met de opdrachtgever afgestemd.

Het assessmentprogramma zelf bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intake met de kandidaat
  • Capaciteitentests
  • Persoonlijkheids- en interesse vragenlijsten
  • Praktijksimulaties

Kandidaten ontvangen na afloop van het programma direct een mondelinge terugkoppeling, waarin de bevindingen en conclusies worden geschetst. Op deze werkwijze ontvangen wij veel positieve reacties. Vervolgens worden de bevindingen weergegeven in een schriftelijke rapportage met heldere conclusies en concrete aanbevelingen.

logo NIPDe assessments van CMC worden uitsluitend uitgevoerd door NIP gecertificeerde psychologen en ervaren assessoren, met ondersteuning van gedegen en gecertificeerde instrumenten.

CMC BV
Saal van Zwanenbergweg 11
5026 RM Tilburg

M: 06 512 552 30
T: 013 631 63 12
E: info@cmc-consult.nl
I: www.cmc-consult.nl